2022 Okanagan Tattoo Show
sponsored by

Shiyu Ip (Vancouver, BC)

Monkey king

Shiyu Ip
Okanagan Tattoo Show Artist Instagram Okanagan Tattoo Show Artist Email

Work

Shiyu Ip Tattoo